Peste 12.000 de utilizatori Tranzy în doar 4 luni de la lansare în Iași & Cluj

  • Aplicaţia de mobil Tranzy atinge 12k downloads și peste 10.000 utilizatori activi în mai puţin de 4 luni de la lansare
  • Minutele de sosire a vehiculelor în staţie sunt calculate în timp real prin intermediul dispozitivelor GPS instalate în fiecare vehicul și, astfel, călătorii știu exact cât timp au de așteptat în stație
  • În Cluj-Napoca, aplicaţia permite utilizatorilor să localizeze bicicletele disponibile din staţiile de self-service de închiriere

--

--

Platformă de tip PaaS (Platform as a Service) dezvoltată pentru eficientizarea și digitalizarea transportului public din Romȃnia. www.tranzy.ro

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tranzy

Platformă de tip PaaS (Platform as a Service) dezvoltată pentru eficientizarea și digitalizarea transportului public din Romȃnia. www.tranzy.ro