Într-o călătorie culturală urbană cu Tranzy

 • reamenajarea spațiului verde din perimetrul Școlii Gimnaziale „Elena Cuza”,
 • crearea unei identități vizuale a cartierului Păcurari prin intermediul picturilor murale ce însumează 420 mp,
 • un performance de jonglerii cu foc și lumini,
 • un eveniment de inaugurare a primului perete legal din practică din municipiul Iași — zidul care împrejmuiește Plaja Nicolina,
 • un workshop de introducere în arta stradală și graffiti,
 • realizarea traseului tematic al culturii urbane,
 • un tur virtual pe traseul tematic al culturii urbane,
 • realizarea unei hărți în format online și fizic cu traseul culturii urbane din municipiul Iași,
 • echipă implementare: manager proiect — Ana Octavia Preotu
 • artiști stradali: Harcea Pacea, KAPS Crew, Grafo Dragoș, Violeta Dalas, Fragmenta, Bea Hopes, Kuser, Alexandra Floarea, Luiza Aivănesei, Monica Ivan, Vasile Gălușcă, Claudiu Botezatu, Nikser, Snek, Sfer
 • cartografi: Lucian Roșu, Amelia Ticușan, Cosmin Ceucă, Teodora Sandu, Diana Asandei, Ștefan Prepeliță (Asociația Iasi.travel)
 • ghizi: Cosmin Ceucă
 • designeri hărți: Tiberiu Teodor Stanciu și Cosmin Ceucă (Atelier Spre și Asociația Iași.travel)

--

--

Platformă de tip PaaS (Platform as a Service) dezvoltată pentru eficientizarea și digitalizarea transportului public din Romȃnia. www.tranzy.ro

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tranzy

Tranzy

Platformă de tip PaaS (Platform as a Service) dezvoltată pentru eficientizarea și digitalizarea transportului public din Romȃnia. www.tranzy.ro